?

Log in

No account? Create an account
актуально - Українська антирелігійна спільнота [entries|archive|friends|userinfo]
Українська антирелігійна спільнота

Live Journal User Rating

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

актуально [Nov. 1st, 2016|01:21 am]
Українська антирелігійна спільнота
ua_antireligion
[irengloria]
Originally posted by maryxmas at актуально
linkReply

Comments:
[User Picture]From: irengloria
2016-11-08 01:21 am (UTC)
Цікаво, а в чому тоді функція таких протигазів? Досі вважала, що будь-який протигаз захищає в тому числі і від запаху.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: atejist
2016-11-08 07:43 pm (UTC)
Це той, що з "хоботом" - справжній протигаз, а такий, як на фото - скоріше "протипил". Покращений респіратор. А взагалі-то ганьба мені, я ж у школі мав "відмінно" з ДПЮ і мусив би знати всі нюанси - які марки протигазів від чого захищають... А я вже все позабував. Просто пам’ятаю, що така модель, де циліндр із фільтром кріпиться одразу до маски - найпримітивніша, і захист дає неповний. Не знаю, чи впорається зі святим духом... в нашому класі ніхто не наважився проекспериментувати :)
(Reply) (Parent) (Thread)