?

Log in

No account? Create an account
Релігійні організації зможуть засновувати світьскі школи - законопроект - Українська антирелігійна спільнота [entries|archive|friends|userinfo]
Українська антирелігійна спільнота

Live Journal User Rating

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Релігійні організації зможуть засновувати світьскі школи - законопроект [Apr. 7th, 2015|02:17 pm]
Українська антирелігійна спільнота

ua_antireligion

[denijeur]
Законопроектом (реєстр.№1447) пропонується внести зміни до статті 18 Закону "Про освіту", до статті 27 Закону "Про вищу освіту", до статті 20 Закону "Про професійно-технічну освіту", до статі 11 Закону "Про загальну середню освіту", до статті 16 Закону "Про дошкільну освіту", до статті 14 Закону "Про позашкільну освіту", які передбачають визнання релігійних організацій суб’єктами права заснування світських навчальних закладів різних форм і рівнів акредитації.
Також пропонується внести зміни до частини четвертої статті 18 Закону "Про освіту", якою визначається, що потреба в навчальних закладах, заснованих релігійними організаціями, та їх мережа визначається органами управління відповідних релігійних організацій - засновників.

пруф
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bridgeur
2015-04-07 03:12 pm (UTC)
А як це трактувати? Воно вже багато років працює.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: atejist
2015-04-07 11:00 pm (UTC)
Хотілось би детальніше роздивитися ці зміни. Поки що я то все уявляю дуже спрощено: ось захотіла церква православну міліцію й заснувала новий університет, а МВС і міносвіти мусять будувати приміщення й виділяти кошти на зарплатню, чи як?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: irengloria
2015-04-08 01:41 am (UTC)
Здається, йдеться про створення недержавних закладів, і обгрунтовується тим, що громадські організації в Україні вже мають таке право. В Європі існує ряд приватних шкіл, створених релігійними організаціями. Деталями не цікавилась, але, схоже, що там учні приватних шкіл повинні оволодіти передбаченими державою стандартами, але крім цього навчальний план може містити й предмети, не передбачені державним мінімумом.

Звісно, якщо йдеться про суто державну компетенцію (наприклад, військові заклади), там церква, як і інші організації чи приватні особи, не має права створювати альтернативні заклади. Але там, де можливі приватні школи, церква може створити свої. Тобто, православна міліцейська академія неможлива, а от, наприклад, типовий ліцей, але з православним ухилом - так.

Наскільки я зрозуміла, фінансуватимуться такі заклади не з держбюджету - в законопроекті наголошено, що не потрібні бюджетні витрати, навпаки, з фінансової точки зору буде економія, хоч і мізерна, коли деякі учні перейдуть з державних шкіл в приватні.

Звісно, можна причепитись до того, що батьки нав'язують дітям свої релігійні переконання, але з іншого боку, батьки мають право передавати дітям свій світогляд; ця проблема справді досить неоднозначна.

Edited at 2015-04-08 01:44 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)