?

Log in

No account? Create an account
На жаль, я не вірю у майбутнє ЖЖ, особливо в Україні. Тому коли… - Українська антирелігійна спільнота [entries|archive|friends|userinfo]
Українська антирелігійна спільнота

Live Journal User Rating

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 13th, 2015|10:55 am]
Українська антирелігійна спільнота

ua_antireligion

[denijeur]
На жаль, я не вірю у майбутнє ЖЖ, особливо в Україні.

Тому коли колега створив антирелігійне представництво на reddit і запропонував вважати його офіційним представництвом для ua_antireligion, мені ця думка здалася слушною.

reddit наразі не нуже відомий в Україні, але на Заході цей сайт дуже популярний. Поступово деякі сайти та спільноти переносять туди свої представництва із-за відсутності там російської цензури. Приклади:

/r/politota - з politota.dirty.ru
/r/ukraina - з ukraina.dirty.ru
/r/ru_antireligion - російська антирелігійна спільнота з ЖЖ

Якщо ви і так користуєтеся реддітом, підпішіться на /r/ua_antireligion. Якщо ні, то навряд чи наразі є сенс підписуватися лише заради нової спільноти.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: taiba_dp
2015-03-14 05:36 am (UTC)
а чому не dreamwidth.org ?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: denijeur
2015-03-14 08:33 am (UTC)
Я не знаю. Особисто я там не буваю, хоча і знаю, що він дуже схожий на ЖЖ (здається, зроблений колишніми програмістами ЖЖ). На редіті я буваю в будь-якому разі. Він не дуже популярний в Україні наразі, але загалом сайт дуже популярний і дуже добре підходить до створення таматичних "форумів" з анонімною участю. Для неанонімної, на мою думку, найкращий варіант - фейсбук. На реддіті, наприклад, є дуже популярні атеїстичні спільноти (англійською мовою), можливо, найбільші в світі. Ось ця, наприклад: /r/atheism
(Reply) (Parent) (Thread)